• Sporządzania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)

  • Sporządzenia sprawozdań do GUS

 

 

 

 


 

 

O Firmie

Oferta

 

Kontakt

 

KADRY I PŁACE

  • Sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych

  • Naliczenie wynagrodzeń

  • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej

  • Rozliczanie ZUS

  • Sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników

 

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie. Zależą od wielu czynników:

  • Ilości dokumentów

  • Ilości zatrudnionych pracowników

  • Rodzaju prowadzonej działalności firmy

 

Promocje